DFD:

En WikiHemsida är din personliga sida på en WikiWikiWebb där du kan lägga upp information on hur man kan kontakta dig, dina intressen och färdigheter etc. Denna sida anses vara ägarens egen utrymme, så var försiktig när du redigerar den.

När du skapar en WikiHemsida, lägg till en länk till KategoriHemsida längst ner.

Notera att sådana sidor ägs av motsvarande person och bör inte redigeras av andra förutom att lämna ett meddelande. För att göra detta, lägg bara till ditt meddelande vid slutet på sidan, efter fyra bindesträck:

Att skapa en hemsida

(fortsätter senare) (will continue later)

/!\ I cound not add #acl -All:write Default since I do not have admin rights.


KategoriHemsida