DFD:

Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstilling i din brukerprofil er menyene også på norsk.