DFD:

PagalbaNaudotojams > PagalbaRedagavimo > PagalbaFormatavimo

Šiame puslapyje aprašomas MoinMoin wiki sintaksės (kuri MoinMoin wiki yra numatytoji, bet ne vienintelė) naudojimas. Norėdami kitų analizatorių/sintaksių, žiūrėkite puslapį PagalbaAnalizatorių.

Pagrindai

Šriftas

Pavadinimas/Pavyzdys

Žymėjimas

Pastabos

pasviręs

''pasviręs''

Du apostrofai.

paryškintas

'''paryškintas'''

Trys apostrofai.

monospace

`monospace`

Atvirkštiniai apostrofai. Wiki žymėjimas ignoruojamas.

kodas

{{{kodas}}}

Pavyzdys. Wiki žymėjimas ignoruojamas.

pabrauktas

__pabrauktas__

viršutinis indeksas

^viršutinis^ indeksas

apatinis indeksas

,,apatinis,, indeksas

mažesnis

~-mažesnis-~

didesnis

~+didesnis+~

perbrauktas

--(perbrauktas)--

Teksto spalvinimas

Teksto spalvinimas lentelėse aktyvintas be jokių papildomų makrokomandų (žiūrėkite HelpOnTables).

Teksto spalvinimas (sintaksės paryškinimas)

Yra keli būdai paryškinti kodą:

  1. Pradėti specialų kodo bloką, kuriame yra analizatoriaus pavadinimas: {{{#!analizatoriaus_pavadinimas

  2. Įterpti failą, turintį palaikomą plėtinį (pvz., ".py"), naudojantis komanda {{attachment:test.py}}

  3. Pradėti puslapį formato apdorojimo instrukcija: #format analizatoriaus_pavadinimas

Pavyzdys.

MoinMoin turi ypatingą analizatorių, vadinamą highlight (paryškinimas), kuris sukurtas Pygments pagrindu.

Galite jį naudoti įvairių rūšių pirminio programinio kodo, konfigūracinių failų ir kitų rūšių tekstinių failų, naudojamų kompiuteriuose, paryškinimui.


Pavyzdžiai

''Pasvirimo'' ir '''paryškinimo''' derinimas

Žymėjimas

Rezultatas

'''''Derinys''' pradžioje''

Derinys pradžioje

'''''Derinys'' pradžioje'''

Derinys pradžioje

'''Derinys ''pabaigoje'''''

Derinys pabaigoje

''Derinys '''pabaigoje'''''

Derinys pabaigoje

Viršutinis ir apatinis indeksas

Iš matematikos pamokų jūs tikriausiai pamenate, kad ''a''^2^ `+` ''b''^2^ `=` ''c''^2^, nebent jūsų galva pripildyta H,,2,,O.

Result:

Iš matematikos pamokų jūs tikriausiai pamenate, kad a2 + b2 = c2, nebent jūsų galva pripildyta H2O.

Kodas

{{{
10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10
}}}

Rezultatas:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Vienų riestinių skliaustų įterpimas į kitus

Kaip nurodyta puslapyje PagalbaAnalizatorių, galite naudoti kelis skliaudimo riestiniais skliaustais lygius:

{{{{
Tai yra iš anksto suformatuotas teksto blokas.
{{{ kuriame įterpti riestiniai skliaustai }}}
}}}}

Rezultatas:

Tai yra iš anksto suformatuotas teksto blokas.
{{{ kuriame įterpti riestiniai skliaustai }}}

Teksto spalvinimas

{{{#!highlight python
from colors import palette
palette.colorize('python')
}}}

Rezultatas:

   1 from colors import palette
   2 palette.colorize('python')