DFD:

Vytvoření nové stránky

Vyvořit novou stránku lze jejím navštívením. Pokud stránka neexistuje, MoinMoin nabídne její vytvoření. Existují další způsoby, jak vytvořit novou stránku:

Přidáním odkazu na jinou stránku

 1. Editujte jinou stránku
 2. Přidejte odkaz na novou stránku, buď jako WikiName nebo jako ["Název S Mezerami"]

 3. Uložte stránku a klikněte na nově vytvořený odkaz
 4. Zvolte jednu z nabídnutých šablon
 5. Editujte svoji novou stránku a pak ji uložte

Více informací o hypertextových odkazech mezi stránkami obsahuje HelpOnLinking.

 1. Navštivte url nové stránky, například http://example.com/wiki/MyNewPage

 2. Zvolte z nabízených šablon
 3. Editujte novou stránku a nakonec ji uložte

  (!) Nemusí fungovat ve všech prohlížečích, jestliže název stránky obsahuje non ASCII znaky.

Použitím makra NewPage

Disponuje-li současná stránka makrem NewPage:

 1. Vložte název stránky do textového pole a klikněte na "Create New Page"

 2. Upravte svoji stránku a uložte ji

Příklad:

Makro NewPage usnadňuje vytváření stránek s jednotnou šablonou nebo automatické vytváření sub stránek. Více informací o makru NewPage obsahuje HelpOnMacros.

Použitím makra GoTo

Pokud současná stránka disponuje makrem GoTo:

 1. Vložte název nové stránky do textového pole a klikněte "Go To Page"

 2. Klikněte na "Create new page"
 3. Upravte svoji stránku a uložte ji

Příklad:

Výroba a užívání šablon

Šablonu lze vytvořit stejně jako jakoukoli stránku, důležité je na konec názvu stránky připojit "Template". Stránka se šablonou pak bude přidána do seznamu šablon, který se zobrazuje při pokusu o navštívení neexistující stránky. Například NonExistentHelpPage obsahuje odkaz na HelpTemplate, jehož aktivací dojde k nahrání obsahu HelpTemplate do okna editoru.

Proměnné a jejich substituce při ukládání stránky

Následující proměnné jsou nahrazeny zvláštními hodnotami v okamžiku uložení stránky. V náhledu se však nahrazené neobjeví!

Proměnná

Popis

Příklad

@PAGE@

Název stránky (užitečné pro šablony)

HelpTvorbaStranky

@DATE@

Datum ve formátu operačního systému

2005-09-17

@TIME@

Datum a čas v uživatelském formátu

2005-09-17 09:50:20

@USERNAME@

Jméno uživatele (případně jeho doména/IP)

JanBlaha

@USER@

Podpis "-- loginname"

-- JanBlaha

@SIG@

Datovaný podpis "-- loginname date time"

-- JanBlaha 2005-09-17 09:50:20

@MAILTO@

Mailto: link s uživatelskými daty

Žádný - na veřejných místech raději používejte makro MailTo

Lze definovat vlastní proměnné na stránce HomePageName/MyDict. Stačí tam vypsat vlastní slovník (podle HelpOnDictionaries) s proměnnými a jejich hodnotami.

Uložením šablony nebo stránky s definicí formuláře se proměnné nenahradí. Stejnětak se nenahradí v náhledech stránek. Nahrazování proměnných je jinak globální a děje se kdekoliv na stránce, včetně zobrazení zdrojového kódu, komentářů, instrukcí pro zpracování a ve všech "zvláštních" oblastech, kde by se mohlo předpokládat, že tomu tak není.

Záloha editoru

Máte-li domovskou stránku (stránku se stejným názvem, jako je Vaše uživatelské jméno), záloha textu, který editujete, se při každém uložení nebo náhledu stránky zazálohuje do UserName/MoinEditorBackup. Pokud se cokoliv stane s prohlížečem během úprav stránky, lze použít tuto zálohu. Náhled je užitečný!