DFD:

Nadpisy oddílů

Nadpisy oddílů můžete vytvořit tím, že řádek začnete a ukončíte až pěti rovnítky. Text nadpisu je mezi těmito značkami oddělený právě jednou mezerou.

Nadpisy mohou být automaticky číslované. Toto lze nastavit pro každou stránku zvlášť (viz. #pragma section-numbers v HelpOnProcessingInstructions) a pro celou wiki (viz. show_section_numbers v HelpOnConfiguration).

Více informací ohledně možného značení nalezete na HelpOnEditing.

Příklad

= Nadpis =
== Úroveň 2 ==
=== Úroveň 3 ===
==== Úroveň 4 ====
===== Úroveň 5 =====

Výsledek

Nadpis

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 4

Úroveň 5

Automatické číslování nadpisů

Automatické číslování nadpisů může být ovládáno pomocí procesorové instrukce #pragma section-numbers (viz. HelpOnProcessingInstructions).

Pokud vložíte následující řádek na začátek stránky v textovém editoru, vypnete tím automatické číslování nadpisů na té stránce.

#pragma section-numbers off

off nebo 0 vypíná číslování, on zapíná číslování. Výchozí hodnota je nastavená pomocí vlastnosti show_section_numbers (viz. HelpOnConfiguration) v nastavení wiki.

Číslování lze povolit pouze do určité úrovně nadpisů:

#pragma section-numbers 2

Tato instrukce povolí číslování pouze od druhé úrovně nadpisů a výše (tzn. úroveň 1 a 2 budou číslované, úrovně 3, 4 a 5 nebudou).