DFD:

Tato stránka má za cíl zběžně představit nejdůležitější prvky syntaxe MoinMoin. Vždy je ukázán zápis MoinMoin syntaxe a poté výsledek, který zobrazí wiki. Navíc zde naleznete odkazy na související stránky nápovědy. Mějte na paměti, že některé funkce mohou záviset na vašem nastavení.

Obsah

'''Obsah''' (do 2 úrovně)
<<TableOfContents(2)>>

Obsah (do 2 úrovně)

Nadpisy

viz.: NapovedaProNadpisy

= nadpis 1. úrovně =
== nadpis 2. úrovně ==
=== nadpis 3. úrovně ===
==== nadpis 4. úrovně ====
===== nadpis 5. úrovně =====

nadpis 1. úrovně

nadpis 2. úrovně

nadpis 3. úrovně

nadpis 4. úrovně

nadpis 5. úrovně

Formátování textu

viz. HelpOnFormatting

Zápis

Výsledek

''kurzíva''

kurzíva

'''tučné'''

tučné

'''''tučná kurzíva'''''

tučná kurzíva

neproporcionální

neproporcionální

{{{zdrojový kód}}}

zdrojový kód

__podtržené__

podtržené

,,dolní,,index

dolníindex

^horní^index

horníindex

~-menší-~

menší

~+větší+~

větší

--(přeškrtnuté)--

přeškrtnuté

Odkazy

viz. HelpOnLinking

Interní odkazy

Zápis

Výsledek

HlavniStranka

HlavniStranka

[[HlavniStranka]]

HlavniStranka

HelpOnEditing/SubPages

HelpOnEditing/SubPages

/PodřazenáStránka

/PodřazenáStránka

../SesterskáStránka

../SesterskáStránka

[[HlavniStranka|pojmenovaný odkaz]]

pojmenovaný odkaz

[[#záložka]]

#záložka

[[#záložka|popis]]

popis

[[JménoStránky#záložka]]

JménoStránky#záložka

[[JménoStránky#záložka|popis]]

popis

[[attachment:soubor.txt]]

soubor.txt

Externí odkazy

Zápis

Výsledek

http://moinmo.in/

http://moinmo.in/

[[http://moinmo.in/]]

http://moinmo.in/

[[http://moinmo.in/|MoinMoin Wiki]]

MoinMoin Wiki

[[http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png]]

http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png

{{http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png}}

http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png

[[http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png|moinmoin.png]]

moinmoin.png

MeatBall:InterWiki

InterWiki

[[MeatBall:InterWiki|InterWiki stránka na MeatBall]]

InterWiki stránka na MeatBall

[[file://///jmenoserveru/sdilene/cela/cesta/k/souboru/název%20souboru%20s%20mezerami.txt|odkaz na soubor název souboru s mezerami.txt]]

odkaz na soubor název souboru s mezerami.txt

uzivatel@example.com

uzivatel@example.com

Zabránění automatickému odkazování

Zápis

Výsledek

Wiki''''''Název

WikiNázev

Wiki``Název

WikiNázev

!WikiNázev

WikiNázev

WikiOdkaz''''''y

WikiOdkazy

WikiOdkaz``y

WikiOdkazy

`http://www.example.com`

http://www.example.com

[[http://www.example.com/]]nelinkované

http://www.example.com/nelinkované

Kresby

Blokové citace a odsazování

 odsazený text
 text odsazený na 2. úroveň

Seznamy

viz. HelpOnLists

Nečíslované seznamy

 * položka 1

 * položka 2 (s mezerou před sebou)
 * položka 2.1
  * položka 2.1.1
 * položka 3
 . položka 3.1 (bez odrážky)
 . položka 4 (bez odrážky)
 * položka 4.1
  . položka 4.1.1 (bez odrážky)

Číslované seznamy

S arabskými číslicemi

 1. položka 1
  1. položka 1.1
  1. položka 1.2
 1. položka 2
 1. položka 1
  1. položka 1.1
  2. položka 1.2
 2. položka 2

S římskými číslicemi

 I. položka 1
  i. položka 1.1
  i. položka 1.2
 I. položka 2
 1. položka 1
  1. položka 1.1
  2. položka 1.2
 2. položka 2

S písmeny

 A. položka A
  a. položka A. a)
  a. položka A. b)
 A. položka B
 1. položka A
  1. položka A. a)
  2. položka A. b)
 2. položka B

Seznamy definic

 výraz:: definice
 objekt::
 :: popis 1
 :: popis 2
výraz
definice
objekt
popis 1
popis 2

Horizontální čáry

viz. HelpOnRules

----
-----
------
-------
--------
---------
----------
Tabulky

viz. HelpOnTables

Tabulky

||'''A'''||'''B'''||'''C'''||
||1   ||2   ||3   ||

A

B

C

1

2

3

Šířka buňky

||minimální šířka ||<99%>maximální šířka ||

minimální šířka

maximální šířka

Slučování buněk

||<|2> buňka sloučená přes 2 řádky ||nuňka v 2. sloupci ||
||buňka v 2. sloupci 2. řádku ||
||<-2> buňka sloučená přes dva sloupce ||
||||jako zkraktu můžete použít prázdné buňky ||

buňka sloučená přes 2 řádky

nuňka v 2. sloupci

buňka v 2. sloupci 2. řádku

buňka sloučená přes dva sloupce

jako zkraktu můžete použít prázdné buňky

Zarovnání obsahu buněk

||<^|3> nahoru (kombinovaný) ||<:99%> střed (kombinovaný) ||<v|3> dolů (kombinovaný) ||
||<)> doprava ||
||<(> doleva ||

nahoru (kombinovaný)

střed (kombinovaný)

dolů (kombinovaný)

doprava

doleva

Vybarvené buňky

||<#0000FF> modrá  ||<#00FF00> zelená   ||<#FF0000> čerená ||
||<#00FFFF> azurová ||<#FF00FF> fuchsiová ||<#FFFF00> žlutá ||

modrá

zelená

čerená

azurová

fuchsiová

žlutá

Funkce tabulek podobné HTML

||Například ||<rowspan="2"> je jako <|2> ||
||<bgcolor="#00FF00"> je jako <#00FF00> ||
||<colspan="2"> je jako <-2>||

Například

je jako <|2>

je jako <#00FF00>

je jako <-2>

Makra a proměnné

Makra

viz. HelpOnMacros

Proměnné

viz. HelpOnVariables

Smajlíci a ikony

viz. HelpOnSmileys

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Parsery

viz. HelpOnParsers

Doslovný přepis

{{{
def hello():
  print "Hello World!"
}}}

def hello():
  print "Hello World!"

Zvíraznění syntaxe

{{{#!python
def ahoj():
  print u"Ahoj Světe!"
}}}

  1 def ahoj():
  2   print u"Ahoj Světe!"

Použivání wiki parseru s CSS třídami

{{{#!wiki red/solid
Toto je text v '''div''' prvku s atributem `class="red solid"`.
}}}

Toto je text v div prvku s atributem class="red solid".

Výstrahy

viz. HelpOnAdmonitions

{{{#!wiki caution
'''Nepřehánějte to s výstrahami'''

Výstrahy by měly být používány s rozvahou. Stránka plná výstrah bude vypadat roztěkaně a bude těžší se v ní vyznat než ve stránce, kde byly výstrahy použit zřídka.
}}}

Nepřehánějte to s výstrahami

Výstrahy by měly být používány s rozvahou. Stránka plná výstrah bude vypadat roztěkaně a bude těžší se v ní vyznat než ve stránce, kde byly výstrahy použit zřídka.

Komentáře

viz. HelpOnComments

Klikni na "Komentář" v editačním panelu pro přepnutí viditelnosti /* komentářů */.

Klikni na "Komentář" v editačním panelu pro přepnutí viditelnosti

{{{#!wiki comment/dotted
Toto je wiki parser blok třídy "comment dotted" (viz. HelpOnParsers).

Jeho viditelnost je přepínána stejným způsobem.
}}}