DFD:

WikiName Wiki

O čem je tato wiki?

Zajímavé výchozí body:

Jak používat tento web

Wiki je kolaborativní web, každý se může podílet na obsahu:

Více o tom, co a k čemu je WikiWikiWeb, viz WhyWikiWorks a WikiNature.

Tuto wiki pohání MoinMoin