DFD:

WikiName Wiki

O čom je táto wiki?

Zaujímavé východiskové body:

Ako používať tento web

Wiki je kolaboratívny web, každý sa môže podieľať na obsahu:

Viac o tom, čo a načo je WikiWikiWeb nájdete na WhyWikiWorks a WikiNature.

Túto wiki poháňa MoinMoin.