DFD:

URL:er och inbäddade bilder

Det finns flera olika sätt att infoga externa referenser 1 i texten:

Om du skriver en URL i normal text så kan det bli ett problem att avgöra om det är en URL eller inte. Därför finns det fyra olika sätt att indikera att det är en URL:

De godtagna URLschemorna är: http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet och file. Wikiadministratören för platsen kan lägga till fler URL-scheman genom att använda anpassningsvariabeln config.url_schemas (se HjälpMedAnpassning).

Förutom dessa standardscheman finns det också några MoinMoin-specifika: wiki, attachment, inline och drawing. "wiki" står för en InterWiki-länk, så MoinMoin:FrontPage och wiki:MoinMoin:FrontPage är ekvivalenta. Normalt använder man den kortare formen. "wiki"-schemat är viktigt när du använder länkar innanför hakparenteser, eftersom du alltid behöver ett URL-schema i det fallet. De andra tre URL-schemorna är för att bifoga filer och beskrivs i HjälpMedÅtgärder/BifogaFil.

Om anpassningsalternativet bang_metaär satt, så kan WikiNamn-länkning undvikas genom att sätta ett utropstecken (bang) före WikiNamnet. ex. !WikiNamn. Detta alternativ är normalt avslaget.

För mer information om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar. För mer detailjer om hur du kan länka undersidor, se HjälpMedÄndringar/UnderSidor.

  1. Motsatsen till externa referenser är interna automatiska WikiNamn-länkar. (1)

Exempel

 * http://moin.sourceforge.net/
 * [http://moin.sourceforge.net/]
 * [http://moin.sourceforge.net/ MoinMoin Sourceforge Homepage]
 * http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif]
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif moinmoin.gif]
 * InterWiki
  * Self:InterWiki
  * MeatBall:InterWiki
  * wiki:MeatBall/InterWiki
  * [wiki:MeatBall/InterWiki]
  * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki''''''sida på MeatBall]
 * jh@web.de
 * [#anchorname Ankarlänk]

Hur det ser ut