DFD:

Textformateringsregler

Lämna blankrader mellan paragrafer. Använd <<BR>> för att sätta in radbrytningar inom paragrafer.

Du kan få text i både kursivt och fetstil. För att formatera ett stycke i kursivt, skriv två stycken enkla citationstecken runt stycket. För att formatera ett stycke i fetstil, skriv tre stycken enkla citationstecken runt stycket. För att få upphöjd text, skriv uppåtpilar före och efter stycket.

För att infoga en liten bit av programkällkod utan omformatering in font med fast bredd, använd tre krullparenteser:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Observera att alla formateringskoder ignoreras inom kodsekvenser. Ett alternativ för infogade kodsekvenser är att använda baklängescitationstecken (observera att denna funktion kan stängas av av platsadministratören).

För mer information om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar.

Exempel

Blandning av ''kursiv'' och '''fetstil''':
 * '''''Blandning''' i början''
 * '''''Blandning'' i början'''
 * '''Blandning i ''slutet'''''
 * ''Blandning i '''slutet'''''

Du kanske kommer ihåg ''a''^2^ `+` ''b''^2^ `=` ''c''^2^ från dina mattelektioner?

En { { {infogad kodsekvens} } } har märkkoder för både början och slut på samma rad. Till det kan också användas `baklängescitationstecken`.

Vid visning av källkod har man dem på olika rader: { { {
'''Inga''' märkkoder här!
} } }

/!\ I föregående exempel undvek vi märkkodsekvensen för krullparenteser genom att sätta mellanrum mellan parenteserna.

Visning av ovanstående exempel

Blandning av kursiv och fetstil:

Du kanske kommer ihåg a2 + b2 = c2 från dina mattelektioner?

En infogad kodsekvens har märkkoder för både början och slut på samma rad. Till det kan också användas baklängescitationstecken.

Vid visning av källkod har man dem på olika rader: { { { Inga märkkoder här! }}}

Visning av färglagd källkod

Det finns flera sätt att visa färglagd Python-kod1:

  1. börja en kodrad med en ensam rad som bara innehåller "#!python"
  2. infoga en fil med "inline:" som har filtypen ".py"
  3. börja en sida med Python formatkod ("#format python")

Exempel:

   1 from colors import palette
   2 palette.colorize('python')
  1. För närvarande finns det inget support för andra språk än Python. (1)