DFD:

Speciella direktiv

MoinMoin har speciella direktiv som har liknande format som i XML:. De bestämmer hur innehållet i en sida ska tolkas. Dessa direktiv är rader som börjar med ett "#"-tecken åtföljt av ett nyckelord och eventuellt av parameterar. Små och stora bokstäver spelar ingen roll i nyckelordet. Två konsekutiva "#"-tecken markerar att raden är en kommentar som inte visas med sidan.

Direktiv som kan användas är:

Alla speciella direktiv måste vara allra först på sidan. Ett undantag är kommentarer, som kan finnas varsomhelst på sidor med "wiki"-format (men inte på sidor med ett annat format).

För mer information om märkspråket se HjälpMedÄndringar.