DFD:

Följande diagram är baserade på händelsestatistik i händelseloggen: