DFD:

DomovskaStranka je vaše osobní stránka na WikiWikiWeb u, kam můžete umístit své kontaktní informace, své zájmy a dovednosti i jinou osobní charakteristiku. Domovská stránka je považována za vlastnictví osoby, která ji vytvořila, proto je při její editaci na místě obzvláštní opatrnost.

Když vytváříte svoji domovskou stránku, nezapomeňte na konec napsat CategoryHomepage tak, jako je to u této stránky. Pro více informací o kategoriích a jak je využít viz HelpOnCategories

Vezměte na vědomí, že takto označené stránky "patří" jednotlivým osobám a neměly by být upravovány ostatními, s výjimkou zanechání vzkazu. Zanechat vzkaz lze přidáním zprávy na konec stránky. Zprávu je dobré oddělit čtyřmi pomlčkami, asi takto:

Jak vytvořiti sobě domovskou stránku

Začněme klepnutím kam?

Na následující stránce v seznamu dostupných šablon vyberte HomepageTemplate.

Na stránku napište alespoň své ctěné jméno a pokud chcete, aby vás ostatní mohli kontaktovat přímo i svůj e-mail. Chcete li, můžete přidat další osobní informace. Během psaní používajte tlačítka Preview a Check Spelling. Nakonec klkněte na Save Changes abyste stránku uložili.


CategoryHomepage