DFD:

דפי בית הם דפים אישיים של המשתמשים בוויקי. דפי בית נחשבים דפים פרטיים ולכן המנע מעריכה שלהם. נהוג להשאיר הודעות למשתמש בסוף הדף.

על מנת לשייך דף לקטגוריה זו, הוסיפו בשורה האחרונה של הדף קישור לדף זה. ניתן לשייך דף למספר קטגוריות.

רשימת הדפים השייכים לקטגוריה זו:


Display context of search results
Case-sensitive searching


קטגוריה קטגוריה